ΝΟΜΟΙ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΦΕΚ 1399 Β' 30/4/2012 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/16519/ 0022/ 24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β') κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

ΦΕΚ 465 Β' 24/2/2012: Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του αρθ.15 του Ν. 4024/2011

ΦΕΚ 2778 Β' 2/12/2011: Βαριές & ανθυγιεινές εργασίες

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου 3865/2010

Νόμος 3865/2010 -

ΦΕΚ Α 120/21.7.2010 - Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις

Νόμος 3863/2010 -

ΦΕΚ Α 115/15.7.2010 - Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσει

 

 

 

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αν συμφωνείτε πατήστε ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ. Σε περίπτωση μη αποδοχής, κανένα coocie από αυτή την ιστοσελίδα δεν θα εγκατασταθεί στην συσκευή σας
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ